achtergrond


over de ontstaansgeschiedenis van wikiwijk
 

Wikiwijk is ontstaan vanuit de wens naar een duurzaam wijkplatform, als onderdeel van de infrastructuur van de wijk en in eigendom van de bewoners. Een plek waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden voor het delen van informatie, voor onderlinge communicatie en samenwerking. Een plek waar veiligheid en privacy gewaarborgd zijn omdat de bewoners eigenaar zijn van de data, in tegenstelling tot Facebook, Nextdoor of andere grote speler.

Uitgangspunt vanaf het begin was het aanbieden van ondersteuning en zorg in een sociale context. Bij het ontwikkelen stond het kunnen koppelen met bestaande applicaties voorop. Het platform zou geschikt moeten zijn voor het afhandelen van allerhande praktische zaken, zoals het inplannen van afspraken met wijkprofessionals of het starten met een eHealth programma voor zelfzorg.

Van concept...

Het oorspronkelijke concept is door bureau Eerste Verdieping rond 2010 met bewoners en wijkprofessionals in zorg en welzijn uitgewerkt tot een eerste prototype. In samenwerking met woonzorg-planoloog Han te Brummelstroete, destijds werkzaam binnen gemeente Tilburg. In de periode 2010-2020 is er ontwikkeld en doorontwikkeld binnen Slimme Zorg Brabant trajecten en AAL Europe projecten, gericht op het ondersteunen van ouderen en het nationale SamenBeter netwerk, gericht op een inclusieve wijkgemeenschap.

... tot resultaat

Het resultaat is een platform dat snel kan worden ingezet als basis wijkcommunity en daarnaast ruime mogelijkheden biedt om op te schalen of uit te breiden naar volwaardig dienstenplatform. Met koppelmogelijkheden op het gebied van domotica en eHealth. Om samenwerking tussen verschillende wijken en lokale of regionale organisaties optimaal te faciliteren. Inmiddels maken ruim 5000 bewoners en wijkprofessionals gebruik van het platform, verdeeld over meerdere plaatsen in Nederland.

Onze keuze voor Liferay

Bureau Eerste Verdieping ondersteunt initiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn door het ontwikkelen en doorontwikkelen van online toepassingen. We doen doen dit op basis van het Open Source framework Liferay, een kwalitatief hoogstaand en wereldwijd erkend platform. Liferay biedt een scala aan tools om Wikiwijk verder mee uit te bouwen en biedt daarnaast uitgebreide koppelmogelijkheden met externe omgevingen. Dit alles is relatief eenvoudig te realiseren, zonder noemenswaardige ontwikkelkosten.