• digizorgmaatje

digi zorgmaatje


online ondersteuning voor ouderen
 

Digi Zorgmaatje is een initiatief van Fysiotherapie Grave dat in 2020 in samenwerking met Eerste Verdieping is ontwikkeld en wordt ondersteund. Via Digi Zorgmaatje hebben oudere cliënten met behulp van een tablet toegang tot een digitale zorgomgeving waarin ze kunnen communiceren met zorgverleners en familieleden door middel van beeldbellen. Zorgverleners kunnen er oefenvideo's delen met cliënten en hebben de beschikking over een logboek voor aantekeningen en gesproken videoboodschappen.

De zorgomgeving is samengesteld met behulp van standaard Wikiijk componenten. Dit maakt het mogelijk om ook andere functionaliteit aan te bieden, meer gericht op sociale contecten. Zo is er een knop om te groepsbellen, een knop om mee te doen met een online thuisbingo en een knop om een fotospel te spelen.

De bediening mag voor oudere mensen, met name de digitaal zwakkeren, geen belemmering vormen. Daarom is gekozen voor een simpele opzet met grote knoppen en tablets waarop een zorgomgeving zodanig is geinstalleerd dat cliënten bij het starten van hun tablet meteen in hun persoonlijke zorggroep terechtkomen. Zonder steeds opnieuw in te hoeven loggen. En het beeldbellen start automatisch bij het klikken op een van de grote knoppen die ze te zien krijgen.

Digi Zorgmaatje is dus méér dan een behandelomgeving en zal steeds verder groeien naar een platform voor sociaal welzijn. Een platform voor online verbinding waarmee je ook de eenzaamheid onder ouderen kunt aanpakken. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Ook wie al een computer of tablet heeft kan meedoen. Zij hoeven alleen maar een account aan te maken en aan te melden. En zo kan er één groot netwerk ontstaan. Waar mensen met elkaar verbonden kunnen worden en verbinding kunnen zoeken.

  • digizorgmaatje tablet