#GezondHelmond


samen gezond worden en blijven

 

Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcohol en drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel mensen verbeteren. In Helmond geloven ze in de kracht van preventie. Daarom heeft de gemeente samen met meer dan 50 lokale organisaties een Helmonds Preventieakkoord gesloten om samen te werken aan een gezonder Helmond voor iedereen.

Ambities in het preventieakkoord

Er ontstaat een tweedeling in Helmond. In volkswijken komen armoede, een ongezonde levensstijl en slechte huisvesting vaak voor. Dit heeft tot resultaat een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar. De uitdaging is het gezondheidspotentieel in de meest kwetsbare wijken in Helmond te vergroten, zodat de tweedeling niet verder wordt vergroot.

Zelfregie en lokale samenwerking

Om zelfregie en lokale samenwerking online te ondersteunen, is Gezond Helmond opgezet. Hier kunnen bewoners en professionals terecht voor een aantal zaken:

  • toegang tot een persoonlijke gezondheidsomgeving
  • toegang tot een channel voor professionals
  • toegang tot een Wikiwijk platform voor bewoners

Een integrale aanpak maakt het mogelijk om van de ene omgeving naar de andere te gaan zonder opnieuw te hoeven inloggen of afzonderlijke accounts te hoeven maken. Wie in de persoonlijke gezondheidsomgeving het advies krijgt om meer te bewegen, kan daarbij direct in Wikiwijk zien welke activiteiten er in de buurt zijn en bij welke personen of lokale organisaties je terecht kunt voor ondersteuning. Complexe vragen in Wikiwijk of persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen worden opgepakt in het channel voor professionals met de juiste expertise voor goed onderbouwd advies en ondersteuning.

Gezond Helmond is een van de Health-Holland | GROZ fieldlabs.