lekkerinjevel amsterdam


digitale ondersteuning, samengesteld door zorgverleners uit de buurt

 

Lekker in je vel.Amsterdam is aangesloten bij het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal en Gezond. Hun doelstelling voor 2040 is om alle Amsterdammers gelijke kansen op gezondheid én 10 gezonde levensjaren extra te bieden. Om aan deze grote ambities bij te dragen richten ze zich met LijvA op:

  • Amsterdammers (digitaal) aan de slag laten gaan met hun gezondheid
  • Digitalisering in te zetten om gezondheidsverschillen te verkleinen

Om dit te bereiken is een stadsbreed gezondheidsplatform opgezet, waarop laagdrempelig en kosteloos, kwalitatief hoge digitale ondersteuning wordt geboden aan Amsterdammers om aan hun gezondheid te werken. Het platform is ingericht rondom meerdere levensdomeinen, met een holistische insteek op basis van Positieve Gezondheid.

Het aanbod bestaat onder andere uit e-Health modules, mobiele apps, media en hulplijnen. Ook gaat extra aandacht uit naar de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het platform om het zo geschikt te maken voor Amsterdammers die minder digivaardig of taalvaardig zijn.

 

Lees en bekijk meer

Gezondheidsplatform - Lekkerinjevel.Amsterdam
Fieldlab informatie - GROZ