Naar content

samen beter


werken aan gezondheid in een vitale wijk

 

Samen Beter is een landelijk netwerk van partijen met de ambitie om de samenleving gezonder te maken vanuit een nieuw perspectief: door zich primair te richten op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit - in plaats van het bestrijden van ziekte. SamenBeter sluit hiermee aan bij de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid gedachte van Machteld Huber.

Samen Beter wil een transformatie in gang zetten aan de hand van vier principes:

 • creĆ«er een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert
 • ontwerp nieuwe manieren van samenwerking
 • ontwikkel ICT die deze transformatie mede mogelijk maakt
 • ontwerp nieuwe manieren van bekostigen

Belangrijk in dit proces zijn de lokale proeftuinen: wijken waarin bewoners en organisaties werken aan een gezonde en vitale omgeving. Door middel van deze proeftuinen wordt er beproefd of aannames kloppen en de uitkomsten van de plaatselijke ervaringen zijn sturend voor verdere inspanningen.
 

Welke rol speelt Wikiwijk in Samen Beter?


Een aantal proeftuinen maakt gebruik van Wikiwijk. Als middel om nieuwe vormen van samenwerking in de wijk te ondersteunen, als platform om zelfhulpprogramma's van te gebruiken, als omgeving om te experimenteren met online communicatie tussen professionals en bewoners.

Wikiwijk heeft zich binnen Samen Beter doorontwikkeld tot een nog veelzijdiger er krachtiger platform. In samenwerking met bewoners en wijkprofessionals zijn diverse nieuwe componenten ontwikkeld, waaronder:
 

 • Vraagbaak
  een applicatie waarin mensen een vraag kunnen stellen aan de andere deelnemers in een wijkcommunity. De antwoorden kunnen komen van ervaringsdeskundige bewoners maar ook van wijkprofessionals met een expertise op een bepaald gebied. Daarnaast zijn er de automatische suggesties die worden geboden op basis van de inhoud van het online platform. Bijvoorbeld van mensen of groepen die zich bezighouden met een bepaald onderwerp, of van activiteiten die op een bepaald terrein worden georganiseerd.

   
 • Vitaliteitsmarkt
  een applicatie waar mensen terecht kunnen voor allerhande zaken op het gebied van gezondheid en welzijn. Deze markt kan zowel een overzicht bieden van organisaties en diensten die in de wijk actief zijn, als toegang geven tot zelfzorgprogramma's die door eHealth leveranciers via het platform worden aangeboden. Daarnaast kunnen organisaties hun eigen serviceloket openen waarmee bewoners op vastgestelde tijden kunnen beeldbellen met medewerkers van de organisatie.
   
 • MatchMaker
  een applicatie waarmee een match kan worden gemaakt tussen binnenkomende hulpvragen en uitvoerders die bij het oplossen van een hulpvraag een rol kunnen spelen. Op basis van profielen kunnen mensen met een hulpvraag worden doorverwezen naar de meest geschikte personen in de wijk. Dat kunnen professionals zijn maar ook vrijwilligers of ervaringsdeskundigen op een bepaald gebied.