Voorwaarden

 

We bieden deze website aan als een dienst voor onze deelnemers, de leden van Wikiwijk. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden svp met aandacht. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, zou je deze website niet dienen te gebruiken.

 

Gebruiksvoorwaarden

Je gaat akkoord met de voorwaarden, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze website, inclusief de daarin opgenomen communities en groepen. De meest recente voorwaarden worden op deze website getoond en je zou hiervan kennis moeten nemen voordat je deze website gebruikt.

Auteursrecht

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, vormgeving en andere zaken gerelateerd aan deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud, documenten en andere materialen, bekeken via deze website. Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen en vragen jou hetzelfde te doen. Als je meent dat je werk onrechtmatig is gebruikt, verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Beperkt gebruiksrecht

Het bekijken, afdrukken of downloaden van iedere inhoud, afbeelding, formulier of document van deze website geeft je enkel een beperkt, niet exclusief recht voor persoonlijk gebruik door jezelf en niet voor herpublicatie, verspreiding of verkoop in welke vorm dan ook.

Redactie en verwijderen

Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht informatie of andere inhoud van deze website redactioneel aan te passen of te verwijderen.

Niet overdraagbaar

Je recht om deze website te gebruiken is niet overdraagbaar. Ieder wachtwoord of recht aan jou verstrekt om informatie of documenten van of via deze website te verkijgen, is niet overdraagbaar.

Diensten van derden

Deze website geeft mogelijk toegang tot producten of diensten van derden die je kunt gebruiken of verwerven. Je begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor producten of diensten van derden. Derden zijn verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot gebruik en levering van producten en diensten. Wij zijn geen partij in de transacties tussen jou en derden.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid, dat tussentijds kan worden aangepast, maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van dergelijke websites. Het opnemen van links naar andere websites impliceert niet dat wij akoord gaan met de inhoud van de websites.