vraagbaak


voor vragen, antwoorden en suggesties uit de community

Van Dale / Betekenis 'vraagbaak'

1 (m,v) persoon tot wie mensen zich richten met moeilijke vragen
2 (v(m)) naslagwerk

In een Wikiwijk VraagBaak kan iedereen terecht om te lezen welke vragen er zijn gesteld en welke antwoorden daarop zijn gegeven door bewoners of professionals in de wijk. Zonder inloggen is alle aanwezige informatie anoniem, dus kan de identiteit van vraagsteller of beantwoorder niet worden achterhaald.

Na inloggen kan iemand actief meedoen. Bijvoorbeeld door zelf een vraag te stellen of een vraag van iemand anders te beantwoorden. Door aan te geven welk thema je bijzondere interesse heeft kun je onderwerpen volgen. Wanneer er een vraag over een onderwerp wordt gesteld, krijg je hiervan een bericht op je mobiel en via e-mail. 

Ook professionals in de wijk kunnen meedoen. Ze kunnen meelezen wat er speelt in de wijk en contact opnemen met deelnemers wanneer daar om gevraagd wordt. Wanneer ze via VraagBaak willen antwoorden, kunnen ze dat doen namens de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Indien die organisatie binnen Wikiwijk is gevalideerd, kan iedereen zien dat het gegeven antwoord is gegeven door een gevalideerd persoon.

Maar een Wikiwijk VraagBaak biedt meer dan Antwoorden door andere deelnemers. Wie een vraag stelt kan ook Suggesties te zien krijgen van interessante inhoud die op het platform aanwezig is. Bijvoorbeeld een activiteit die binnenkort plaatsvindt, een groep van bewoners die rondom een bepaald thema actief is of een organisatie binnen de wijk waarmee contact kan worden opgenomen in de vorm van chatten of videobellen.

De VraagBaak is zodanig ingericht dat een vraagsteller op meerdere manieren in contact kan komen met mensen en organisaties die kunnen helpen met een antwoord op de gestelde vraag.

Doorontwikkeling

De doorontwikkeling van de VraagBaak is vooral gericht op het koppelen met andere platformen waar mensen vragen kunnen stellen en eventuele doorverwijzing naar professonele ondersteuning door gespecialiseerde organisaties. Wie een vraag stelt in Wikiwijk kan dan een antwoord verwachten dat mogelijk afkomstig is van landelijke communities zoals psychosenet (mentale problemen) en proud2bme (eetstoornissen).

Intussen is een samenwerking gestart om wikiwijk en 1sociaaldomein met elkaar te verbinden. Bewoners kunnen dan antwoorden verwachten van professionals binnen het sociale domein die hun kennis en ervaring rondom vraagstukken met elkaar delen op dit platform.

Relevante links

Website - VraagBaak Westerpark Amsterdam
Website - VraagBaak Achtse Barrier Eindhoven
Website - 1SociaalDomein
 

Online informatie

Website - vraagbaakonline.nl