Religie

Religies houden zich meestal bezig met de zin van het leven. Waarom bestaan we? Is er een hogere macht die ons gecreëerd heeft? Religies schrijven vaak ook bepaalde levenswetten voor.

Wereldreligies
De grootste religies zijn de islam, het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme. Binnen deze religies zijn er verschillende stromingen, omdat gelovigen op verschillende manieren hun geloof interpreteren en beleven.

Sekte
Een sekte is een afsplitsing van een bestaande religie onder leiding van een charismatisch persoon. De meeste mensen vinden sektes gevaarlijk, omdat sommige sektes een strenge leefwijze voorschrijven waarbij leden hun geld kwijtraken en de contacten met hun familie moeten verbreken.

Atheïsme
Er zijn mensen die nergens in geloven en zeggen dat er geen hogere machten bestaan. Zij noemen zichzelf atheïsten. Veel wetenschappers zijn atheïst, omdat er veel wetenschappelijk onderzoek is dat erop wijst dat de wereld ontstaan is door de oerknal en dat de mensen ontstaan zijn door de evolutie.

Vrijheid van geloofsovertuiging
In Nederland ben je vrij om te geloven wat je wilt. Vrijheid is tenslotte een belangrijke waarde in onze samenleving. Je kunt je kinderen opvoeden vanuit je eigen geloof of visie. Natuurlijk is het niet toegestaan om vanuit vrijheid van geloofsovertuiging de Nederlandse wet te overtreden.

Spiritualiteit
Spiritualiteit en religie liggen dicht bij elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat iemand die in God gelooft spiritueel is, maar iemand die spiritueel is, hoeft niet in God te geloven. Je kunt bijvoorbeeld ook geloven in ‘bovennatuurlijke krachten' of in je eigen innerlijke krachten.