Consultatiebureau en schoolarts

De jeugdgezondheidszorg (jgz) is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen. Als ouder kunt u er terecht met al uw vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.U krijgt te maken met de jeugdgezondheidszorg in de vorm van het consultatiebureau. Later zien medewerkers van de GGD uw kind op school.

Het consultatiebureau van Zuidzorg (0-4 jaar)

Heb je een baby, dreumes of peuter dan bezoek je regelmatig het consultatiebureau. Op het consultatiebureau werken verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg en jeugdartsen. Zij volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kind. Ook kun je er terecht voor informatie en advies en kun je je kind laten inenten volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Het welzijn van jouw kind staat voorop!

Voor meer informatie zie de website van Zuidzorg.

Uw kind en de GGD (4-12 jaar)

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, draagt het consultatiebureau de zorg voor uw kind over aan de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigt de GGD u en uw kind uit voor een gezondheidsonderzoek. Heeft u zelf vragen, zorgen twijfels? U kunt altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid Son en Breugel.

Het team Jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistent. Zij kijken of uw kind gezond opgroeit en zich goed ontwikkelt in een veilige en gezonde omgeving, zoals de school. Tussen het team en de scholen is een goede samenwerking: de jeugdarts of verpleegkundige maakt bijvoorbeeld op scholen deel uit van de zorgteams. Het kan ook zijn dat een leerkracht een gesprek of onderzoek voor uw kind aanvraagt bij de GGD. Hiervoor is altijd toestemming van de ouders nodig.

Vragen, twijfels, zorgen

Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? School denkt dat mijn kind ADHD heeft. Klopt dat? Met dit soort vragen kunt u ook altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is.

Inentingen

Wanneer uw kind 9 jaar is krijgt hij de laatste twee inentingen tegen DTP en BMR. Meisjes krijgen op hun twaalfde ook nog een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.

Heeft u nog vragen? Lees de veel gestelde vragen. Vindt u het antwoord niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost, tel. 088 0031 414.

Zorg voor jeugd en privacy

Jeugdgezondheid gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. Wanneer het in het belang is van het kind, delen zij informatie met andere betrokkenen, zoals de school. Zij vragen altijd toestemming vooraf. De GGD Brabant-Zuidoost is partner van het signaleringssysteem ‘Zorg voor jeugd'. Dit is een internettoepassing, waarin een organisatie kan melden dat zij betrokken is bij de zorg voor uw kind. Het gaat dan om jeugdigen van 0 tot 23 jaar. Hulp kan dan beter op elkaar worden afgestemd. Ook hier geldt dat zij u of uw kind informeren. Meer informatie hierover leest u in de folder JGZ en de privacy van uw kind.