Met al uw opvoedvragen naar het CMD

In elke fase van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien bij het CMD terecht.

Bijvoorbeeld:

 • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
 • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

Wat is jeugdhulp?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd- en opvoedhulp met uitzondering van langdurige, zeer intensieve zorg. U kunt hierbij denken aan de volgende voorzieningen:

 • Opvoedingsvragen
 • Ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die in de thuissituatie geboden wordt)
 • Dagbehandeling
 • Begeleiding
 • Behandeling met verblijf
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gesloten jeugdzorg
 • Aanpak van kindermishandeling (veilig thuis)
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Jongerenwerk
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Verslavingszorg

Hoe werkt het?
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor jeugdhulp vul dan het contactformulier in. U wordt dan teruggebeld door onze medewerkers van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname). In het gesprek zoeken we samen met u naar een oplossing of maken we een persoonlijke afspraak.