De brandveiligheid vergroten


Brandblussers
Er zijn verschillende soorten brandblussers te koop. De brandweer kan u vertellen welke u het beste kan aanschaffen.

  • Hang de brandblusser altijd op. Het liefst in een gang of in een trappenhuis.
  • Controleer regelmatig of de brandblusser nog goed werkt.
  • Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke soort u nodig heeft, hangt af van het soort brand. Meer informatie vindt u op de website van de brandweer.

Blusdekens
De blusdeken kunt u gebruiken voor het blussen van beginnende brandjes, ter grootte van een voetbal. Bijvoorbeeld:

  • als iemands kleren vlam vatten
  • wanneer uw televisie in brand staat
  • een beginnende brand in een vuilnisbak

Een vlam in de pan kunt u niet blussen met een blusdeken. Blus een vlam in de pan ook nooit met water! Het beste is om zo snel mogelijk de deksel op de pan te schuiven. Op de website van de brandweer kunt u nalezen wat u moet doen bij een vlam in de pan.

Vluchtplan
In het donker en in de rook kunt u de weg kwijtraken in uw eigen huis. Maak daarom een vluchtplan, zodat u en uw huisgenoten het huis veilig kunnen verlaten. In een vluchtplan spreekt u bijvoorbeeld af welke vluchtroute u gebruikt. Kies de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, dus vlucht van boven naar beneden. En kies een tweede vluchtroute voor als de eerste geblokkeerd is.

In het vluchtplan spreekt u verder af:

  • wie de kinderen en de huisdieren mee naar buiten neemt;
  • dat de huissleutels op een vaste plek liggen;
  • dat de vluchtroute naar buiten altijd vrij moet zijn (geen fietsen of andere obstakels);
  • op welke plaats u buiten verzamelt.

Meer tips
Op de website van de brandweer vindt u meer tips en een uitgebreide checklist voor uw huis.