Sociaal-emotionele ontwikkeling

Je kind ontwikkelt zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, verstandelijk en sociaal. Deze ontwikkelingen staan natuurlijk niet los van elkaar.

Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over hun lichaam, kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze ook de regels die bij die sport horen. Dat hoort bij de verstandelijke ontwikkeling. Verder leren ze omgaan met winnen en verliezen (emotionele ontwikkeling) en omgaan met andere sporters. Dat laatste maakt deel uit van de sociale ontwikkeling.

Contact met anderen
Peuters gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in als anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen, leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze sociale vaardigheden. Ook door contacten buitenshuis wordt je kind steeds zelfstandiger en krijgt het meer zelfvertrouwen!

Invoelingsvermogen
Jonge kinderen zijn nog erg op zichzelf gericht en kunnen zich nog niet zo goed inleven in anderen. Als kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Daardoor leren ze ook beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.

Omgaan met gevoelens
Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Dit hoort bij de emotionele ontwikkeling. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan hun gedrag voor problemen zorgen.

Tip voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling
Als ouder ben je een voorbeeld voor je kind voor het leren omgaan met gevoelens. Het is daarom goed om in het bijzijn van je kinderen genegenheid naar elkaar te laten zien en om te vertellen wat je voelt en wat je denkt dat andere mensen voelen.