Spraak- en taalontwikkeling

De taalontwikkeling bestaat uit het begrijpen (passief taalgebruik) en spreken van taal (actief taalgebruik). Kinderen begrijpen meer woorden dan ze spreken.

Peuters zijn talenwonders
Kinderen zijn echte talenwonders. De eerste jaren ontwikkelt hun taal zich razendsnel. Een baby praat nog niet, met een vierjarige heb je al hele gesprekjes. Rond één jaar zeggen de meeste kinderen hun eerste woordje, vaak mama of papa. Vanaf dat moment leert je kind elke dag nieuwe woorden. Eerst woorden voor dingen die je kunt zien. Tussen 18 en 24 maanden gaat je peuter losse woorden combineren. Dan maakt je kind zinnetjes van twee woorden. Vanaf twee jaar gaat je kind ook begrippen gebruiken, woorden voor niet zichtbare dingen.

Spraak- en taalontwikkeling stimuleren
Jonge kinderen leren taal vooral thuis. Jij hebt daarop veel invloed. Het is heel belangrijk dat je kind veel taal hoort. Daarom is het goed voor je kind als je samen praat, samen speelt en liedjes zingt, en dat je regelmatig voorleest.